ห้องประชุมนภา  สามารถรองรับงานจัดเลี้ยงบนชั้นสูงสุดและสัมมนาสำหรับ ผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุดถึง 70 ท่านในรูปแบบ Thearter layout และ 50 ท่านในรูปแบบ classroom arrangements ห้องสัมมนามีพื้นที่สวนส่วนตัว สามารถจัดกิจกรรมกลางแจ้งได้