ห้องประชุมระวี สามารถรองรับงานจัดเลี้ยงและสัมมนาสำหรับ ผู้เข้าร่วมประชุมขนาดกลางได้สูงสุดถึง 20-60 ท่านในรูปแบบ Class room และTheater ห้องสัมมนาสามารถแบ่งเป็นห้องสัมมนากลุ่มย่อยได้หลากหลาย ด้วยแพ็คเกจที่ปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์และงบประมาณของผู้จัด