ห้องประชุมวารี  สามารถรองรับงานจัดเลี้ยงและสัมมนาสำหรับ ผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุดถึง 200 ท่านในรูปแบบ Theather layout และ 160 ท่านในรูปแบบ classroom arrangements. ห้องสัมมนาสามารถแบ่งเป็นห้องสมันนากลุ่มย่อยได้หลากหลาย ด้วยแพ็คเกจที่ปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์และงบประมาณของผู้จัด

Hotel meeting room, up to 200 px